Nhà hàng 126 Nghé Phú Viên – Long Biên

 Nhà hàng Nghé Phú Viên tại địa chỉ 126 Phú Viên, Long Biên, Hà Nội. Với thời gian thiết kế và thi công là gần 8 tháng. Chúng tôi đã hoàn thành và bàn giao […]

Xem thêm