Chị Mai

Mình rất ưng ý với chất lượng thi công và thiết kế của đội ngũ TT-Home các bạn. Từ thiết kế đến thi công giống nhau đến 90%. Thi công lại nhanh nữa 😀