Diện tích xây dựng là gì? Cách tính diện tích xây dựng mới nhất

Diện tích xây dựng là gì?

Diện tích xây dựng, tính theo m2, là diện tích được phép xây dựng tính từ mép ngoài tường bên này đến mép tường ngoài bên kia.

Diện tích xây dựng là gì

Đây cũng là khái niệm thường được sử dụng trong cách công trình xây dựng. Mục đích của diện tích xây dựng là dùng để tính mật độ xây dựng. Những thông số về diện tích này sẽ được quy định rõ rang trong giấy phép xây dựng hoặc trong quy hoạch chi tiết được phê duyệt

Diện tích xây dựng là phần diện tích được tính theo tỉ lệ % mật độ được phép xây dựng công trình, dựa trên tổng diện tích m2 mảnh đất của mình.  Phần diện tích này được các cơ quan cấp phép diện tích m2 đất được phép xây dựng công trình sau khi đã chừa mật độ xây dựng.

Mật độ được phép xây dựng bao nhiêu phần trăm (%) trên tổng diện tích đất còn phụ thuộc vào khu vực nội thành hoặc ngoại thành.

Cách tính mật độ xây dựng:

Mật độ xây dựng tối đa.

Diện tích xây dựng được thể hiện trong giấy phép xây dựng được cấp, theo quy mô chiều cao, khoảng lùi, độ vươn ban công và tổng diện tích sử dụng.

Cách tính diện tích xây dựng

Do có nhiều hạng mục khác nhau trong một công trình xây dựng. Vì thế, cách tính diện tích xây dựng của mỗi hạng mục cũng khác nhau. Dưới đây sẽ là các công thức được nhiều kỹ sư, giám sát áp dụng trong thực tế.

– Diện tích móng nhà tính = 50 – 75% diện tích sàn.

– Diện tích sàn một tầng tính = 100% diện tích phủ bì của chính tầng đó.

– Diện tích các bể chứa tính = 60 – 75% diện tích sàn một tầng.

– Diện tích mái tôn tính = 75% diện tích bình quân giữa các sàn.

– Mái ngói có trần giả tính = 100% diện tích sàn chéo theo mái.

– Mái ngói có đổ bê tông tính = 150% diện tích sàn chéo theo mái.

– Sân thượng có pergola bê tông, sắt tính = 75% diện tích sàn.

– Sân, ban công có mái che tính = 75% diện tích sàn.

– Sân, ban công (không mái che) tính tính = 50% diện tích sàn.

– Logia tính = 100% diện tích sàn tầng một.

 

Giá thành công xây dựng được tính bằng diện tích sàn. Nếu trong lúc tính toán này bị sai sót có thể sẽ bị thiệt hại rất lớn về tài chính.

Trong khi đó, diện tích xây dựng còn bao gồm cả diện tích thông thủy, diện tích sử dụng, diện tích các phòng, diện tích tim tường, diện tích ở và diện tích phụ.Vậy nên có thể hiểu diện tích xây dựng là bao gồm cả diện tích phần sàn.

Công thức tính diện tích xây dựng và diện tích sàn xây dựng là không giống nhau. Trong khi “diện tích xây dựng là gì” được tính theo công thức khá phức tạp, thì diện tích tính sàn xây dựng lại được tính đơn giản hơn rất nhiều. Diện tích sàn xây dựng được tính bằng tất cả diện tích sàn sử dụng cộng với diện tích khác như phần móng, mái, tầng hầm, sân…